唐诗三百首全集(上)|带拼音

晨宝宝 关注

收藏于 : 2020-04-30 23:10   被转藏 : 7       转藏到我的文章库
chūn xiǎo   mèng hào rán

chūn mián  jué xiǎo   

chù chù wén  niǎo

 lái fēng  shēng    

huā luò zhī duō shǎo


《鹿柴》lùchái   wáng wéi

kōng shān  jiàn rén    

dàn wén rén  xiǎng

fǎn jǐng  shēn lín    

  zhào qīng tāi shàng


xiāng 》        wáng wéi

hóng dòu shēng nán guó  

chūn lái   zhī

yuàn jūn duō cǎi xié     

  zuì xiāng 


 shī》    wáng wéi

jūn      xiāng lái

yìng zhī   xiāng shì

lái        chuāngqián 

hán méi zhù huā    wèi


zhōngnánwàngxuě yǒng

zhōngnán yīn lǐng xiù

  xuě    yún duān

lín biǎomíng   

chéngzhōngzēng  hánjìng        bái

chuángqián míng yuè guāng

   shì    shàng shuāng

      tóu    wàng   míng     yuè

      tóu                xiāng


dēng guàn què lóu》      wáng zhī huàn

bái      shān  jìn

huáng    hǎi liú

  qióng qiān    

gèng shàng  céng lóu


jiāng xuě》  liǔ zōng yuán

qiān shān niǎo fēi jué

wàn jìng rén zōng miè

 zhōu suō  wēng

 diào hán jiāng xuě


dēngyóuyuán shāngyǐn

xiàngwǎn   shì

 chē dēng  yuán

 yáng  xiàn hǎo

zhǐ shì jìn huáng hūn


tīng tán qín》      liú cháng qīng

líng líng  xián shàng

jìng tīng sōng fēng hán

  diào suī      ài

jīn rén  duō    tán


 zhèn 》     

gōng gài sān fēn guó

míng chéng  zhèn 

jiāng liú shí  zhuǎn

 hèn shī tūn 


   yuán cǎo sòng bié》  bái  

  yuán shàng cǎo

 suì   róng

 huǒ shāo  jìn

chūn fēng chuī yòu shēng

yuǎn fāng qīn  dào

qíng cuì jiē huāng chéng

yòusòngwángsūn

mǎnbiéqíng


游子吟yóu zǐ yín》     mèng  jiāo

慈母手中线címǔshǒuzhōngxiàn

游子身上衣yóuzǐshēnshàngyī

临行密密缝línxíngmìmìféng

意恐迟迟归yìkǒngchíchíguī

谁言寸草心shuíyáncùncǎoxīn

报得三春晖bàodésānchūnhuī


关山月guānshānyuè》     李白lǐbái

明月出天山míngyuèchūtiānshān

苍茫云海间cāngmángyúnhǎijiān

长风几万里chángfēngjǐwànlǐ

吹度玉门关chuīdùyùménguān


望月怀远wàngyuèhuáiyuǎn    张九龄zhāngjiǔlíng

海上生明月hǎishàngshēngmíngyuè

天涯共此时tiānyágòngcǐshí

情人怨遥夜qíngrényuànyáoyè

竟夕起相思jìngxīqǐxiāngsī


送杜少府之任蜀州sòngdùshǎofǔzhīrènshǔzhōu   王勃wángbó

城阙辅三秦chéngquèfǔsānqín

风烟望五津fēngyānwàngwǔjīn

与君离别意yǔjūnlíbiéyì

同是宦游人tóngshìhuànyóurén

海内存知己hǎinèicúnzhījǐ

天涯若比邻tiānyáruòbǐlín

无为在岐路wúwéizàiqílù

儿女共沾巾érnǚgòngzhānjīn


春望chūnwàng  

国破山河在guópòshānhézài

城春草木深chéngchūncǎomùshēn

感时花溅泪gǎnshíhuājiànlèi

恨别鸟惊心hènbiéniǎojīngxīn

烽火连三月fēnghuǒliánsānyuè

家书抵万金jiāshūdǐwànjīn

白头搔更短báitóusāogèngduǎn

浑欲不胜簪húnyùbúshèngzān


登岳阳楼dēngyuèyánglóu   

昔闻洞庭水xīwéndòngtíngshuǐ

今上岳阳楼jīnshàngyuèyánglóu

吴楚东南坼wúchǔdōngnánchè

乾坤日夜浮qiánkūnrìyèfú


终南别业zhōngnánbiéyè》   wáng wéi

中岁颇好道zhōngsuìpōhàodào

晚家南山陲wǎnjiānánshānchuí

兴来每独往xìngláiměidúwǎng

胜事空自知shēngshìkōngzìzhī


凉州词liángzhōucí》   王翰wánghàn

葡萄美酒夜光杯pútáoměijiǔyèguāngbēi

欲饮琵琶马上催yùyǐnpípámǎshàngcuī

醉卧沙场君莫笑zuìwòshāchǎngjūnmòxiào

古来征战几人回gǔláizhēngzhànjǐrénhuí


望庐山瀑布wànglúshānpùbù    李白lǐbái

日照香炉生紫烟rìzhàoxiānglúshēngzǐyān

遥看瀑布挂前川yáokànpùbùguàqiánchuān

飞流直下三千尺fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ

疑是银河落九天yíshìyínhéluòjiǔtiān


送孟浩然之广陵sòngmènghàoránzhīguǎnglíng   李白lǐbái

故人西辞黄鹤楼gùrénxīcíhuánghèlóu

烟花三月下扬州yānhuāsānyuèxiàyángzhōu

孤帆远影碧空尽gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn

惟见长江天际流wéijiànchángjiāngtiānjìliú


早发白帝城zǎofābáidìchéng     李白lǐbái

朝辞白帝彩云间zhāocíbáidìcǎiyúnjiān

千里江陵一日还qiānlǐjiānglíngyírìhuán

两岸猿声啼不住liǎngànyuánshēngtíbúzhù

轻舟已过万重山qīngzhōuyǐguòwànchóngshān


枫桥夜泊fēngqiáoyèbó     张继zhāngjì

月落乌啼霜满天yuèluòwūtíshuāngmǎntiān

江枫渔火对愁眠jiāngfēngyúhuǒduìchóumián

姑苏城外寒山寺gūsūchéngwàihánshānsì

夜半钟声到客船yèbànzhōngshēngdàokèchuán


乌衣巷wūyīxiàng      刘禹锡liúyǔxī

朱雀桥边野草花zhūquèqiáobiānyěcǎohuā

乌衣巷口夕阳斜wūyīxiàngkǒuxīyángxié

旧时王谢堂前燕jiùshíwángxiètángqiányàn

飞入寻常百姓家fēirùxúnchángbǎixìngjiā


送元二使安西sòngyuánèrshǐānxī王维

渭城朝雨浥轻尘wèichéngcháoyǔyàqīngchén

客舍青青柳色新kèshèqīngqīngliǔsèxīn

劝君更尽一杯酒quànjūngèngjìnyībēijiǔ

西出阳关无故人xīchūyángguānwúgùrén


出塞chūsài》    王昌龄wángchānglíng

秦时明月汉时关qínshímíngyuèhànshíguān

万里长征人未还wànlǐchángzhēngrénwèihuán

但使龙城飞将在dànshǐlóngchéngfēijiāngzài

不教胡马渡阴山bùjiāohúmǎdùyīnshān


凉州词liángzhōucí     王之涣wángzhīhuàn

黄河远上白云间huánghéyuǎnshàngbáiyúnjiān

一片孤城万仞山yípiàngūchéngwànrènshān

羌笛何须怨杨柳qiāngdíhéxūyuànyángliǔ

春风不度玉门关chūnfēngbùdùyùménguān


咏柳yǒngliǔ》     贺知章hèzhīzhāng

碧玉妆成一树高bìyùzhuāngchéngyīshùgāo

万条垂下绿丝绦wàntiáochuíxiàlǜsītāo

不知细叶谁裁出búzhīxìyèshuícáichū

二月春风似剪刀èryuèchūnfēngsìjiǎndāo


黄鹤楼huánghèlóu 崔颢cuīhào

昔人已乘黄鹤去xīrényǐchénghuánghèqù

此地空余黄鹤楼cǐdìkòngyúhuánghèlóu

黄鹤一去不复返huánghèyíqùbúfùfǎn  

白云千载空悠悠báiyúnqiānzǎikōngyōuyōu

晴川历历汉阳树qíngchuānlìlìhànyángshù

芳草萋萋鹦鹉洲fāngcǎoqīqīyīngwǔzhōu

日暮乡关何处是rìmùxiāngguānhéchùshì

烟波江上使人愁yānbōjiāngshàngshǐrénchóu


江畔独步寻花jiāngpàndúbùxúnhuā  杜甫dùfǔ

黄四娘家花满蹊huángsìniángjiāhuāmǎnxī

千朵万朵压枝低qiānduǒwànduǒyāzhīdī

留连戏蝶时时舞liúliánxìdiéshíshíwǔ

自在娇莺恰恰啼zìzàijiāoyīngqiàqiàtí


清明qīngmíng》   杜牧dùmù

清明时节雨纷纷qīngmíngshíjiéyǔfēnfēn

路上行人欲断魂lùshàngxíngrényùduànhún

借问酒家何处有jièwènjiǔjiāhéchùyǒu

牧童遥指杏花村mùtóngyáozhǐxìnghuācūn


山行shānxíng  杜牧dùmù

远上寒山石径斜yuǎnshànghánshānshíjìngxié

白云生处有人家báiyúnshēngchùyǒurénjiā

停车坐爱枫林晚tíngchēzuòàifēnglínwǎn

霜叶红于二月花shuāngyèhóngyúèryuèhuā


题都城南庄tídūchéngnánzhuāng  崔护cuīhù

去年今日此门中qùniánjīnrìcǐménzhōng

人面桃花相映红rénmiàntáohuāxiāngyìnghóng

人面不知何处去rénmiànbùzhīhéchùqù

桃花依旧笑春风táohuāyījiùxiàochūnfēng


登幽州台歌dēngyōuzhōutáigē陈子昂chénzǐáng

前不见古人qiánbújiàngǔrén

后不见来者hòubújiànláizhě

念天地之悠悠niàntiāndìzhīyōuyōu

独怆然而剃下dúchuàngránértìxià


悯农二mǐnnóngèr》(李绅lǐshēn

锄禾日当午chúhérìdāngwǔ

汗滴禾下土hàndīhéxiàtǔ

谁知盘中餐shuízhīpánzhōngcān

粒粒皆辛苦lìlìjiēxīnkǔ


古郎月行gǔlángyuèháng》(李白lǐbái

小时不识月xiǎoshíbùshíyuè

呼作金玉盘hūzuòjīnyùpán

又疑瑶台镜yòuyíyáotáijìng

飞在碧云端fēizàibìyúnduān


山中送别shānzhōngsòngbié》(王维wángwéi

山中相送罢shānzhōngxiāngsòngbà

日暮掩柴扉rìmùyǎncháifēi

春草明年绿chūncǎomíngniánlǜ

王孙归不归wángsūnguībúguī


独坐敬亭山dúzuòjìngtíngshān   李白lǐbái

众鸟高飞尽zhòngniǎogāofēijìn

孤云独去闲gūyúndúqùxián

相看两不厌xiāngkànliǎngbúyàn

只有敬亭山zhǐyǒujìngtíngshān


马诗mǎshī 李贺lǐhè

大漠沙如雪dàmòshārúxuě

燕山月似钩yānshānyuèsìgōu

何当金络脑hédāngjīnluònǎo

快走踏清秋kuàizǒutàqīngqiū


蒙学诗méngxuéshī佚名yìmíng

一去二三里yíqùèrsānlǐ

烟村四五家yāncūnsìwǔjiā

亭台六七座tíngtáiliùqīzuò

八九十枝花bājiǔshízhīhuā


文章点评
  • 晨宝宝 藏主
    1楼 2020-04-30 23:10

    晨宝宝 已转藏

相关文章
晨宝宝 关注

文章收藏:1

TA的最新收藏
藏友最新收藏
好网角移动端
好网角APP
手机一键收藏